Çerez Politikası


Prof. Dr. Murat EMİROĞLU websitesi, birçok web sitesinde olduğu gibi ziyaretçilerin
web sitesini daha iyi ve rahat şekilde kullanımını sağlamak amacıyla çerez
kullanmaktadır.
İşbu Çerez Politikası web sitesi ziyaretçilerini çerezin tanımı, çerez
türleri, www.muratemiroglu.com tarafından kullanılan çerezler ve çerez tercihlerinin
nasıl yönetilebileceği konularında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Web
sitesinde yer alan çerez kullanım uyarısının kapatılması ya da web sitesi kullanımına
devam edilmesi halinde çerezlere onay verildiği kabul edilir.
Çerez kullanımı onaylanmıyorsa web sitesine devam edilmemesi ya da tarayıcıdan
çerez tercihlerinin değiştirilmesi gerekmektedir. Çerezlere izin verilmemesi halinde
web sitesinde bir takım aksaklıklar yaşanabilecektir.
ÇEREZ (“COOKIE”) NEDİR?
Çerez, bir web sitesi ziyaret edildiğinde kullanılan bilgisayarda ya da mobil cihazda
veya ağ sunucusunda depolanan küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalarda; giriş
yapılan IP adresi, oturum bilgileri, erişilen sayfalar vb. veriler saklanır. Çerezler, ad
ve soyadı, telefon numarası ya da adres gibi verileri içermez. Çerezler sayesinde
kullanıcının web sitesi tercihleri hatırlanabilir, oturumun açık tutulması sağlanabilir ya
da kullanıcının ilgisi doğrultusunda içerek sunulabilir.
ÇEREZ (“COOKIE”) NEDEN KULLANILMAKTADIR?
İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
 İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla
kullanıcılara sunulan hizmetleri geliştirmek,
 İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler
sunmak ve sunulan özellikleri kullanıcıların tercihlerine göre
kişiselleştirmek;
 İnternet Sitesinin, kullanıcıların ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin
teminini sağlamak.
ÇEREZ TÜRLERİ
Çerezler depolanma süreleri ve kimin tarafından yerleştirildikleri gibi kriterlere göre
farklı türlere ayrılmaktadır. Bu kriterler kapsamında temel ayrım şu şekildedir:
 Oturum Çerezleri/Kalıcı Çerezler: Oturum çerezleri, geçici çerezler olup
tarayıcıyı kapattıktan sonra cihazdan silinirler. Bu çerezlerin kullanılmasının
temel amacı kullanıcının ziyareti süresince web sitesinin düzgün bir şekilde
çalışmasını sağlamaktır. Kalıcı çerezler ise tarayıcıyı kapattıktan sonra da

ziyaretçi tarafından silininceye ya da süresi doluncaya dek cihazda
kalmaya devam ederler. Kalıcı çerezler sayesinde İnternet Sitemizin aynı
cihazla tekrardan ziyaret edilmesi durumunda, kullanıcının cihazında
İnternet Sitemiz tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol
edilir ve var ise, o kullanıcının siteyi daha önce ziyaret ettiği anlaşılır ve
iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir, böylelikle kullanıcılara daha iyi bir
hizmet sunulur.
 Birinci Taraf/Üçüncü Taraf Çerezler: Birinci taraf çerezler ziyaret edilen
web sitesi operatörü tarafından cihaza yerleştirilen çerezlerdir. Üçüncü
taraf çerezler ise ziyaret edilen web sitesi operatörü dışındaki kişiler
tarafından cihaza yerleştirilen ve kontrol edilen çerezlerdir.
HANGİ ÇEREZLER KULLANILMAKTADIR?
www.muratemiroglu.com web sitesinde, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında
Aydınlatma ve Politikalara uygun olarak farklı türde çerezler kullanmaktadır.
Zorunlu Çerezler: Web sitesinin doğru bir şekilde çalışmasını sağlayan ve
özelliklerini kullanmanıza imkân veren teknik çerezlerdir. Oturum çerezi
kategorisinde yer alırlar. Bu çerezlerin engellenmesi halinde web sitesi özelliklerinin
kullanılamaması sonucu doğar. Zorunlu çerezlerin kullanımı için ziyaretçilerimizin
onayı gerekmemektedir.
Analitik Çerezler: www.muratemiroglu.com web sitesi deneyiminizi iyileştirmek
amacıyla analitik çerezler kullanmaktadır. Analitik çerezler, ziyaretçilerimizin web
sitesi nasıl kullandığını (örn; hangi sayfaları ziyaret ettiğini, ziyaret süresini vb.)
anlamamızı sağlar. Böylelikle www.muratemiroglu.com içerikleri geliştirebilir ya da
web sitesi tasarımını değiştirebilir.
İşlevsellik Çerezleri: Web sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde dil tercihlerinizin, bölge
seçiminizin vb. hatırlanmasına olanak sağlar.
Hedefleme/Reklam Çerezleri: www.muratemiroglu.com web sitesinde hedefleme ve
reklam amacıyla farklı birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler kullanmaktadır. Bu
çerezlerin tarayıcının ayarlarının değiştirilerek engellenmesi mümkündür.

ÇEREZ TERCİHLERİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?
Çerezlerin kullanıldığı tarayıcının ayarlarını değiştirerek kişiselleştirme ya da
tamamen engelleme yapılması mümkündür. Farklı tarayıcılar için izlenmesi gereken
adımlara ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşmak mümkündür.
Google Chrome :
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop
&hl=tr
Internet Explorer :

https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-
manage-cookies
Mozilla Firefox :
https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-web-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma
Yandex :
https://yandex.com.tr/support/browser-classic/personal-data-protection/cookies.xml
Opera :
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari :
https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR 
Diğer tarayıcılarda çerez tercihlerini yönetmek için ilgili tarayıcının yardım veya
destek sayfası incelenebilir.
KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN HAKLAR
İlgili kişi, kişisel verilerinin;
 İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri
bilme,
 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
düzeltilmesini isteme,
 KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel
verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 Kurumumuzca talebe bağlı olarak kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ya
da düzeltilmesi halinde aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması
hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir. 
BAŞVURU YÖNTEMİ VE FORMU
Başvuru tarafımıza, aydınlatma metni ekinde ve sitemizde yer alan formu doldurmak,
form ekine kendinizi tanıtacak nitelikte kimlik bilgilerinize eklemek ve talebinizi
açıklamak suretiyle aşağıda belirtilen kanallarla ya da Kanun kapsamında
belirlenecek diğer yöntemlerle yapılabilecektir;

Talebin elden teslimi, noter aracılığıyla ya da posta yoluyla iletilmesi;
Adres: Bestekar Caddesi No: 76/4 06680 Kavaklıdere / Ankara

Talebin elektronik ortamda iletilmesi;
E-Mail: drmuratemiroglu@gmail.com

Talebin kabul edilmesi ya da gerekçesinin açıklanarak reddedilmesi halinde cevap,
KVKK uyarınca 30 gün içerisinde talep sahibine elektronik ortamda ya da yazılı
olarak bildirilecektir.
Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde tarafımızca derhal gereği
yapılacaktır.
VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE
ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ MD. 7
ÜCRET: Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret
alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti
alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi
halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

Soru Sor
Aklına takılan herşey için...
Prof. Dr. Murat Emiroğlu
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabilirim