KVKK İlgili Kişi Başvuru Yolu & Başvuru Formu

PROF. DR. MURAT EMİROĞLU
MUAYENEHANESİ KİŞİSEL VERİLERİN
KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
BAŞVURU FORMU
GENEL AÇIKLAMALAR
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak
tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak
anılacaktır), Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 1’inci Maddesi kapsamında
kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım haklar tanınmıştır.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrasına göre,
işletmemize (“Veri Sorumlusu”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvurunun yazılı
olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenecek
diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.
Bu çerçevede “yazılı” olarak tarafımıza yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı
alınarak;
 Başvuru Sahibinin şahsen başvurusu ile,
 Noter vasıtasıyla,
Tarafımıza İletilebilecektir. Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza
ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

 1. Yazılı Olarak Başvuru
  Islak imzalı şahsen başvuru
  veya Noter vasıtasıyla 

Bestekar Caddesi No: 76/4 06680
Kavaklıdere / Ankara

Zarfın/tebligatın üzerine ‘’Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu
Kapsamında Bilgi Talebi’’
yazılacaktır.

 1. Elektronik Posta Adresi
  ile Başvuru
  işletme sisteminde kayıtlı
  bulunan elektronik posta
  adresi kullanılmak suretiyle 

drmuratemiroglu@gmail.com E-postanın konu kısmına ‘’Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu Bilgi
Talebi’’ yazılacaktır.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler
üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı tarafımızca duyurulacaktır.
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası
gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün
içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVKK 13’üncü maddesi hükmü
gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.
Forma Ulaşmak için Tıklayın

Soru Sor
Aklına takılan herşey için...
Prof. Dr. Murat Emiroğlu
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabilirim