Treatment of Superficial and Capillary Varicose Veins

Reticular or filamentous varicose veins are mostly seen in women. They are red, blue or purplish colored. They are usually seen in the legs, calves, and ankles. About half of all adult women have this problem. Small-scaled superficial varicose veins are the problems that we see nowadays in the same gender. Reticular varicose veins, also… Continue reading Treatment of Superficial and Capillary Varicose Veins

Platelet-Rich Plasma (PRP)

Use of Platelet-Rich Plasma (PRP) for Aesthetic Purposes. The most important function of the cells in the blood that we call the ‘platelets’ is to stop a bleeding. In addition, it is also the natural source of the growth factors. The agrowth factors stored in granules of platelets are; platelet derived growth factor (PDGF), insulin-like… Continue reading Platelet-Rich Plasma (PRP)

Chemical Peeling

Chemical peeling is a procedure that involves the elimination of the top layer of the skin with chemical solutions, for making it smoother. It is used to eliminate the spots, colorful lines and wrinkles on the skin. phenol, trichloroacetic acid, and alpha hydroxy acids are used in the peeling process, depending on the requirements of… Continue reading Chemical Peeling

Filling Materials

With the increasing age, the effects of gravity, exposure to sunlight, and facial movements such as facial expressions, smiling, chewing, and squinting become more noticeable. Subcutaneous tissues that make our face look young and well-rounded begins to melt, and as a result, wrinkles become obvious. These wrinkles are filled with filling materials such as collagen… Continue reading Filling Materials

Botulinum Toxin

Botulinum toxin acts by blocking the messages, created in the nerve, from reaching a certain muscle. Thus it prevents the muscular contraction. All these effects are temporary, and do not cause any permanent change in the muscles. Facial expression muscles situated under the facial skin are weakened by the effect of botulinum toxin, with intent… Continue reading Botulinum Toxin

Treatment of Hyperhidrosis (Excessive Sweating)

Excessive sweating of the armpits, palms and soles of the feet is a problem that may create both physical and social inconveniences. If excessive sweating in these regions cannot be prevented with cosmetics, a temporary solution with Botox injection or a permanent solution with surgery are possible. The surgery done for excessive sweating is an… Continue reading Treatment of Hyperhidrosis (Excessive Sweating)

Yüzeysel ve Kılcal Varislerin Tedavisi

Ağsı veya ipliksi varisler daha çok kadınlarda görülür. Bunlar kırmızı, mavi veya morumsu renkte olurlar. Genellikle bacak, baldır ve ayak bileklerinde görülürler. Erişkin kadınların yaklaşık yarısında bu problem vardır. Küçük çaplı yüzeyel varisler de her iki cinste de rastlanan günümüz problemlerindendir. Telenjiektazi de denilen ağsı varislerin oluşma nedeni ailesel olabileceği gibi, gebelik sonrasında, aşırı kilo… Continue reading Yüzeysel ve Kılcal Varislerin Tedavisi

PRP

Trombosit Yönünden Zenginleştirilmiş Plazmanın (Platelet Rich Plasma-PRP) Estetik Amaçlı Kullanımı Kanın içeriğinde bulunan trombosit dediğimiz hücrelerin en önemli işlevi kanamayı durdurmasıdır. Bunun yanında, büyüme faktörlerinin de doğal kaynağıdır. Trombositlerin granüllerinde depolanan büyüme faktörleri; trombosit kökenli büyüme faktörü (PDGF), insüline benzer büyüme faktörü (IGF), damar endoteli büyüme faktörü (VEGF), trombosit kökenli anjiojenik faktör (PDAF) ve dönüştürücü büyüme faftörü… Continue reading PRP

Kimyasal Peeling

Kimyasal peeling, derinin üst katmanlarının kimyasal solüsyonlarla alınarak daha pürüzsüz hale getirilmesi işlemidir. Derideki lekelerin, renk hatalarının ve kırışıklıkların giderilmesi amacıyla uygulanır. Her hastanın gereksinimine göre farklı olmak üzere; fenol, triklorasetik asit ve alfa hidroksi asitler peelingde kullanılır. Kimyasal peeling yüz germe ameliyatı ile birlikte yapılabilir fakat bu ameliyatın alternatifi değildir. Kimyasal peeling işlemi genellikle… Continue reading Kimyasal Peeling

Dolgu Maddeleri

Yaşlandıkça yer çekimi, güneş ışınlarına maruz kalma, mimikler, gülme, çiğneme, gözleri kısarak bakma gibi yüz hareketlerinin etkileri belirginleşmeye başlar. Yüzümüzü genç ve dolgun gösteren deri altı dokular erimeye başlar ve bunun sonucunda da kırışıklıklar belirgin hale gelir. Kollajen ve yağ gibi dolgu maddeleri ile bu kırışıklıklar doldurularak daha genç bir görünüm elde edilebilir. Bu maddeleri enjekte… Continue reading Dolgu Maddeleri

Soru Sor
Aklına takılan herşey için...
Prof. Dr. Murat Emiroğlu
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabilirim